Upravit stránku

 

Školné – platba na prázdniny proběhne dne 12.6.2019

 

Červenec ……………………..160,- Kč

 Srpen …………………………90,- Kč

 

Děti v posledním ročníku MŠ a s odkladem školní docházky neplatí školné celý rok tedy ani na prázdniny.

 

Dne 12.6.2019 vybíráme částku 250,-  Kč v kanceláři MŠ

6.30 – 9.00 hod. a 12.00 – 17.00 hod.

 

Na prázdniny se platí POUZE V HOTOVOSTI !!!

                                                          ( ne převodem z účtu)

Na prázdninové měsíce pozastavte platby z účtů, platbu na září 2019 prosím nastavte do 20.8.2019 tj. 1100,- Kč (450,- školné a 650,- stravné)

 

 

Vyúčtování stravného za prázdniny ( za skutečnou docházku dítěte) proběhne v září 2019. Termín bude upřesněn.

 

 

                                                                                                      

Pozor změny v platbách na školní rok 2019/2020:

 

Platby přijímáme pouze bezhotovostním převodem na účet MŠ

č.:12239561/0100

Variabilní symbol Vám bude přidělen paní Kamenickou, vedoucí školní jídelny

Uvádějte prosím jméno dítěte – ne rodičů!

 

Platba v hotovosti je možná pouze ve výjimečných případech a po předchozí dohodě s vedoucí školní jídelny.

 

Školné: 450,- Kč

 

Stravné. 650,- Kč

 

Platbu na září prosím nastavte do 20.8.2019 tj. 1 100,- Kč

 

Děti v posledním ročníku MŠ a s odkladem školní docházky neplatí školné celý rok tedy ani na prázdniny.

 

                                                                                                             Děkujeme 

 

Nahoru