Upravit stránku
Přejít na obsahovou část stránky
Vážení rodiče, několik informací k ošetřovnému.

Svému zaměstnavateli jste již odevzdali prvotní tiskopis s potvrzením o uzavření školy. Tím Vám začal běžet nárok na dávku OČR. Nárok nadále trvá a to až do obnovení provozu školy.

Nyní, na konci měsíce, je třeba zaměstnavateli dodat další tiskopis - výkaz péče. Na základě něj vám bude vyplacena dávka OČR. Výkaz péče vyplňujete vy, škola již nic nepotvrzuje. Tento výkaz budete opětovně vyplňovat na konci každého měsíce, dokud bude uzavření školy trvat. BEZ „VÝKAZU PÉČE O DÍTĚ Z DŮVODU UZAVŘENÍ VÝCHOVNÉHO
ZAŘÍZENÍ“ VÁM NEBUDE DÁVKA VYPLACENA.

Pokud ho někdo z Vás ještě nemá prvotní tiskopis s potvrzením o uzavření školy nebo se mění pečující osoba, kontaktujte ředitelku školy na reditelka@msodboraru.cz nebo na tel. 734682799.

Další informace k ošetřovnému naleznete zde: https://www.mpsv.cz/web/cz/osetrovne


 
Nahoru