Upravit stránku
Přejít na obsahovou část stránky

Vážení rodiče,

POZASTAVTE PLATBY (STRAVNÉ A ŠKOLNÉ) v měsíci ČERVNU ! 

a upřesňujeme, jak budou vyúčtovány platby za školné a stravné za 01-06 2020 a prázdniny 2020:

Školné:

Za dny uzavření MŠ v době krizového opatření Vám bude bezhotovostně vrácen přeplatek školného snížený o školné na letní prázdniny, které činí 361 Kč. Tak bude školné vyrovnáno za školní rok 2019/2020.

Upozorňujeme, že školné na prázdniny platí všechny děti, které tuto povinnost měly celý školní roce 2019/2020 (i pokud MŠ o prázdninách nebudou navštěvovat).

Stravné:

Přeplatek stravného bude bezhotovostně vrácen na váš účet v červenci po vyúčtování skutečně odchozených dní (leden – červen 2020)

Pokud bude dítě MŠ navštěvovat o prázdninách – zaplatí rodiče stravné až v září v hotovosti (za skutečně odchozené dny).

 

                                                               

Nahoru