Upravit stránku
Přejít na obsahovou část stránky

 

Z důvodu mimořádných opatření v ČR bude organizace zápisů k předškolnímu vzdělávání letos odlišná a proběhne v souladu s opatřením MŠMT k zápisům do MŠ pro školní rok 2020/2021: http://www.msmt.cz/opatreni-k-zapisum-do-ms-pro-skolni-rok-2020-2021 

I. fáze zápisů – tj. vyplňování přihlášek zůstává stejné – vyplnění rodičem v aplikaci zapisyms.pardubice.eu v termínu od 20.4.2020 do 12.5.2020
ZMĚNA je u potvrzení přihlášky lékařem. Potvrzení od lékaře není potřeba.
Rodič podepíše čestné prohlášení, že je dítě řádně očkováno a doloží kopii očkovacího průkazu. Očkovací průkaz následně ředitelka MŠ porovná s očkovacím kalendářem.
Čestné prohlášení bude součástí přihlášky. 

II. fáze zápisů – tj. sběr žádostí.
Bude organizováno bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole.
Příjem žádostí PRODLUŽUJEME – od 11.5.2020 do 15.5.2020
Zápis do MŠ probíhá BEZ PŘÍTOMNOSTI DĚTÍ. 

Podání žádostí je možné:
1. datovou schránkou (od soukromé osoby – nikoliv pracovní) : x8nkws3

2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nestačí pouze prostý e-mail a oskenovaná přihláška)

3. poštou –  zaslání doporučeně

4. osobním podáním v MŠ - vzhledem k současné epidemiologické situaci zvažte prosím nutnost osobní návštěvy v MŠ. V případě  návštěvy MŠ využijte rezervační systém v zápisové aplikaci  Statutárního města Pardubice.

Informace k zápisu do pardubických mateřských škol naleznete na webových stránkách Statutárního města Pardubice: https://zapisyms.pardubice.eu - pomocí této webové aplikace si v termínu od 20.4.2020 do 12.5.2020 vytvoříte žádost o přijetí dítěte do MŠ. Vytištěnou žádost podáte do MŠ v termínu sběru žádostí tj. od 11.5. 2020 do 15.5.2020 (rozhodující je datum odeslání ).

Přihlášky do oční třídy jsou mimo elektronickou aplikaci. V případě zájmu o zařazení dítěte do oční třídy kontaktujte ředitelku školy. Pro školní rok 2020/21 přijímáme do této  třídy 2 děti.

Lenka Veselíková
ředitelka školy

Mateřská škola Pardubice - Polabiny, Odborářů 345
tel: 466 630 929, 734 682 799
www.msodboraru.cz

Nahoru