Upravit stránku
Přejít na obsahovou část stránky

Prázdninový provoz: červenec a srpen 2020: 
1 - 17.7. - prázdninový provoz
20.7. - 21.8. - uzavření MŠ

24. - 31.8. - prázdninový provoz

Provoz MŠ:     6,30-17,00 hodin 
V provozu jsou všechny třídy od pondělí 24.8. - možná úprava provozu tříd dle docházky dětí.
                                  Od 16.hodin budou všechny děti spojeny na Zelené stonožce

Omluvy (do 7,30 hod.): SMS: 734 691 401 nebo e-mail: omluvy@msodboraru.cz

Provozní pravidla MŠ o hlavních prázdninách.
- Při prvním vstupu do MŠ odevzdat podepsané čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění.
- Pohyb doprovázejících osob v areálu MŠ je povolen po dobu nezbytně nutnou, venku není nutné nosit roušku.
- Doprovodu není umožněn vstup do šatny, dítě předá zaměstnanci školy u vstupních dveří. Při vyzvedávání dítě převezme u vstupních dveří, případně na zahradě MŠ a neprodleně opouští areál MŠ.
- Dítě bude bez sebemenších příznaků respiračního onemocnění. Jakékoli známky onemocnění mohou být důvodem pro nepřijetí dítěte do MŠ. Případné alergie doložte aktuálním lékařským potvrzením.
- Každé dítě bude mít každý den 2 podepsané uzavíratelné igelitové sáčky na roušky. V sáčku na čisté roušky budou vloženy 2 čisté podepsané roušky, pro případ, jejich nutného použití během dne. Běžně děti v MŠ roušky nosit nebudou.
- Dětem je umožněno  nosit do MŠ malou plyšovou hračku na odpolední odpočinek, ne vlastní pití a jídlo.
V případě výskytu onemocnění či uložení karantény v rodině, je rodič povinen okamžitě kontaktovat MŠ na tel: 466 430 929 nebo 734 682 799 nebo 724 127 668 nebo 734 691 401

_____________________________________________________________________________________ 

Organizace školního roku 2020/2021

vedlejší školní prázdniny

V době vedlejších prázdnin je MŠ v provozu, počet tříd je však omezen dle aktuálního počtu přítomných dětí – děti budou rozděleny bez ohledu na jejich kmenovou třídu.


podzimní prázdniny: 29. 10. a 30. 10. 2020

 vánoční prázdniny: 23. 12. 2020 – 3. 1. 2020 MŠ UZAVŘENA

pololetní prázdniny: 29. 1. 2021

jarní prázdniny: 15. 2. - 21. 2. 2021

velikonoční prázdniny: 1.4. - 10. 4. 2020

 

hlavní školní prázdniny

letní prázdniny – červenec, srpen 2021

 

Státní svátky, které nejsou součástí prázdnin:

28. září           pondělí

28. říjen         středa

17. listopad   úterý

 

 

Nahoru