Upravit stránku

Tradiční akce naší školky - školní rok 2019/2020

Samostatné projekty, kroužky a sportovní kurzy pro děti 

 

 • Veselá angličtina

  Nejstarší děti ze III.a IV.třídy se seznamují se základy angličtiny přirozenou formou hry i skupinové výuky v průběhu vzdělávacího programu třídy po celý školní rok, pomocí obrázků, kamarádů maňásků se učí  slovíčka a jednoduché věty, říkanky, hry a písničky, poslouchají nahrávky rodilých mluvčích na CD i DVD, plní úkoly v pracovních listech a omalovánkách, které si zakládají do desek.

  p.uč. Jana Zelenková - III.třída
  p.uč. Zdeňka Gromanová - IV.třída

 • Country kroužek - Rošťáci

  Country tance se učí děti v naší školce již víc jak 10 let. Jedná se o klasický country tanec, kde se děti učí správnému držení těla, tanečním krokům, figurám, zkrátka přirozenému kultivovanému pohybovému projevu v souladu s hudbou.  Důraz je kladen jak na souhru tanečního páru, tak i celé taneční formace. Odměnou jsou jim za jejich píli veřejná vystoupení v MŠ, na akcích města i na soutěži Mateřinka - kroužek je zdarma.

  pondělí: 15.30 -  16.15. hodin 

  p.uč. Stanislava Syrová

 • Veselé pískání - zdravé dýchání

  Děti se učí základům hry na zobcovou flétnu, správnému dýchání, zvládat jemnou motoriku, vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů, sladit pohyb s rytmem a hudbou. Obsahem jsou cvičení pro uvolnění bránice, cvičení sluchová, relaxační, rytmické hry a hry s dechem, říkadla, popěvky a jiné hudební aktivity, které dětem umožňují prožívat radost ze zvládnutého a poznaného - kroužek je zdarma.

  úterý: 13.15 - 14.00 hodin

  p.uč. Věra Štěpánková

 • Kamarád počítač
  Seznamování s PC pomocí programů pro nejstarší  děti na předškolních třídách - III. a IV. třída
 • Interaktivní tabule

  Děti se naučí základním technickým dovednostem na interaktivní tabuli, s pomocí paních učitelek získávají a rozšiřují  své vědomosti a poznatky formou didaktických her a pohádek.      

  Oční třída - cvičení pro korekci očních vad

  III.třída - podpora angličtiny - rodilí mluvčí, hudebně pohybové činosti - ,,cvičení s Míšou,, pohádky a dramatizace, jazyková cvičení, matematické dovednosti, výtvarné činnosti...

 • Kurzy in-line bruslení, lyžování a plavání
  Placené kroužky dle zájmu starších dětí.
 • Správně česky

  Péče o správný řečový vývoj o odstraňování lehčích vad výslovnosti je náplní logopedické prevence u dětí předškolního věku. Při logopedických chvilkách s dětmi procvičujeme artikulační orgány - rty, jazyk, zuby, čelist a měkké patro. Dále provádíme dechová, artikulační, řečová a sluchová cvičení. Zábavnými činnostmi procvičujeme mimiku obličeje a postavení mluvidel při jednotlivých souhláskách. 

  IV.třída - pátek 9.15 - 10.00
  III.třída - úterý 9.15 - 10.00

  p.uč. Romana Novotná

 • Pěvecký kroužek Rafaela

  Dětský pěvecký sbor působí  při MŠ již pátým rokem.Název sbor je shodný s písničkou Rafaela Stonožka, která je i logem naší školky.Zpíváme písně lidové i umělé,nejen při každoročních akcích MŠ, ale i   v rámci Pardubického kraje - Zrcadlo umění, den Země, Holická Mateřinka. Přijímáme pozvání jako učinkující na benefičních koncertech v Pardubicích - kroužek zdarma.

  středa: 15.30 - 16.15 hodin

  p.uč.  Markéta Čiháková

 • 1

   

   

Stálé akce pro děti v průběhu školního roku:
Tyto vyjmenované akce se staly standardem MŠ. Další aktivity jsou realizovány dle jednotlivých nabídek:
 • Divadélko ve školce
 • Návštěva koncertů
 • Plavecký kurz
 • Lyžařský kurz
 • Kurz in-line bruslení 
 • Výlety s programem
 • Exkurze, výstavy
 • Mikulášská nadílka
 • Vánoční jarmark a rozsvícení vánočního stromu
 • Masopust, karneval
 • Vítání jara - Moréna
 • Návštěva v ZŠ - v 1.třídě, den zvířat, sportovní olympiáda
 • Sportovní olympiády
 • Výtvarné soutěže
 • Škola v přírodě
 • Zahradní slavnosti
 • Dětský den zakončený táborákem
 • Týden snů
 • Akademie
 • Akce pro děti pořádané DDM Alfa
 • Výběr talentovaných dětí ve spolupráci se ZUŠ Polabiny (výtvarný, hudební a taneční obor) 

Další akce:

 • poznávání Pardubic, tradic města, historické části - návštěva zámku, Perštýnského náměstí, výstav v Mázhausu
 • návštěva Východočeského divadla
 • účast ve výtvarných sportovních a tanečních soutěžích
 • slavnostní rozloučení s předškoláky a pasování na školáky

Spolupráce s rodinou:

Dny otevřených dveří, časopis ,,Školníček,,informuje o životě v MŠ, informace v šatnách dětí, vystoupení dětí na jednotlivých třídách, tvořivá odpoledne s rodiči,  webové stránky, Hravé hodinky pro děti, které ještě nenavštěvují MŠ.

Schůzky s rodiči:

 • před začátkem školního roku - pro nově přijaté děti
 • na začátku školního roku (školní řád, akce školky), Klub rodičů 
 • před zápisem do ZŠ, spolupráce s vedením ZŠ Polabiny III, PPP Pardubice- přednáška na téma ''Školní zralost''
 • před odjezdem dětí do školy v přírodě (organizace, náplň, placení)
 • individuální konzultace s rodiči

PLÁN AKCÍ NA ROK 2018/2019:

I v tomto roce pokračujeme ve sběru PET lahví a plastových víček.
 

Co nás čeká v září...

 • poznáváme nové kamarády, seznamování s prostředím třídy
 • Polabinská pouť - tančí Rošťáci -  společné vystoupení dětí ze školky a prvňáčků ze ZŠ.
 • orientace dětí v areálu MŠ i v blízkém okolí, pozorování změn v přírodě, vycházky do okolí MŠ 
 • 29.9. Divadlo ve školce - Šípková Růženka
 • začínají zájmové kroužky pro děti nadané hudebně a pohybově a pro děti s lehkou vadou řeči - vše bezplatně 
 • nabídka SKI fanatik - lyžařský kurz v hlinsku v Č.

Co nás čeká v říjnu...

 • poznáváme Pardubice - naše město - sídliště i staré město
 • 12.10. Divadlo ve školce - Zvířátka a loupežníci 
 • seznámení se základními pravidly silničního provozu a dopravními značkami
 • vycházky v okolí MŠ, orientace podle budov ( ZŠ, DDM Alfa, knihovna a pod.)
 • pozorování měnící se přírody - vycházky podél Labe, Bajkalu
 • Halloween ve školce - výroba strašidýlek, dlabání a vyřezávání dýní
 • Fotografování dětí

Co nás čeká v listopadu...

 • pečení Martinských rohlíčků s dětmi, vítání zimy
 • 21.11. začíná 1.plavecký kurz předškolních dětí ( 10.lekcí) v plaveckém areálu na Olšinkách - III.třída
 • 27. a 29.11 - výlet autobusem - vánoční zámek Žleby
 • 28.11. - sběr papíru - přistavení kontejneru 
 • 29.11. návštěva předškoláků v ZŠ Polabiny III.
 • vycházky do okolí - pozorování barev a změn v přírodě, krmení labutí a kachen u Bajkalu
 • 21.11.  Divadlo ve školce - Jak hastrmánek Hvízdálek hledal ztracenou písničku

Co nás čeká v prosinci...

 • 6.12. dopoledne začíná již tradiční vánoční jarmark, který mohou rodiče navštívit na zahradě školky,   odpoledne  bude slavnostně rozsvícen vánoční strom na zahradě a děti z Rafaely zazpívají vánoční koledy
 • 6.12. Mikulášská nadílka  - dopoledne přijde za dětmi do školky Mikuláš a čert 
 • 10.12. divadlo ve školce - Jak chtěl Kašpárek slavit vánoce
 • 14.12. Vánoční koncert  ZŠ Polabiny III.
 • pečení a zdobení vánočního cukroví společně s dětmi
 • Vánoce jsou za dveřmi -  vánoční besídky ve třídách
 • Vánoční těšení - vánoční týden ve třídách- ochutnávání cukroví, vánoční koledy, zdobení stromečků, dárky od Ježíška

Co nás čeká v lednu...

 • v lednu pokračuje plavecký kurz dětí III.třídy
 • sypání ptáčkům do krmítek, krmení ptactva na Bajkalu
 • stavění sněhuláků, hry se sněhem, pozorování zimní krajiny
 • pravidla bezpečnosti chodců v zimním období

Co nás čeká v únoru...

 • pozorování stop na sněhu, hry se sněhem, pokusy
 • 14.2. začíná lyžařský kurz v Hlinsku ( čvrtky - 5 lekcí)
 • 20.2. začíná kurz plavání pro předškolní děti ze IV.třídy - 10.lekcí
 • karneval ve školce
 • krmení ptactva na Bajkalu
 • zdraví člověka - správné oblékání, proč mohou lidé onemocnět...

Co nás čeká v březnu...

 • 6.3. Divadlo ve školce - Zlatovláska
 • 8.3. Malý pric - divadelní představení pro předškoláky
 • 14.3. končí lyžařský kurz v Hlinsku
 • vítání jara - výroba paní Zimy, vynášení Morény k Labi
 • pokračuje plavecká výuka dětí ze 4.třídy
 • Holická Mateřinka - soutěž MŠ
 • co se děje v přírodě na jaře - pozorování s lupou

Co nás čeká v dubnu...

 • vycházka k nádraží v Rosicích, pozorování domácích zvířat v Rosicích
 • den otevřených dveří v MŠ
 • 10.4. Divadlo ve školce - Ostrov - hudební pohádka
 • zakončení plaveckého kurzu - 4.třída
 • pozorujeme přírodu u slepého ramene Labe, u Bajkalu
 • návštěva Dne Země v ZŠ nadp. Eliáše, Polabiny III - zvířátka
 • vystoupení dětí - DEN ZEMĚ
 • návštěva chovatelského kroužku v DDM Alfa
 • škola v přírodě s animačním programem pro předškoláky: 29.4. - 3.5.20189- Immanuel, Dlouhý
 • kurz IN-LINE BRUSLENÍ

Co nás čeká v květnu...

Škola v přírodě - Konferenční centrum Immanuel - 29.4. - 3.5. 2019  pro předškolní děti

 • výroba dárků pro maminky ke Dni matek
 • ZÁPIS DĚTÍ DO MŚ
 • poznávací vycházky do okolí MŠ - Rosice, zdymadlo, Labe

Co nás čeká v červnu...

Týden snů ve školce - kreslíme, tančíme, hledáme poklad, sportujeme, den princů a princezen.

 • autobusové výlety tříd
 • MDD - zábavné dopoledne  pro děti, zkouška programu na Akademii  
 • besídky pro rodiče ve třídách mladších dětí
 • Akademie - rozloučení předškoláků v Růžovém domě - program nejstarších dětí
 • Město tančí a zpívá- zpívá sbor Rafaela, country tančí Rošťáci
Nahoru