Přejít na obsahovou část stránky

Tradiční akce naší školky - školní rok 2023/2024

Samostatné projekty, kroužky a sportovní kurzy pro děti 

Kroužky Rafaela, Rošťáci a Veselé pískání jsou do odvolání zrušeny.

 • Veselá angličtina

  Nejstarší děti  se seznamují se základy angličtiny přirozenou formou hry i skupinové výuky v průběhu vzdělávacího programu třídy po celý školní rok, pomocí obrázků, kamarádů maňásků se učí  slovíčka a jednoduché věty, říkanky, hry a písničky, poslouchají nahrávky rodilých mluvčích na CD i DVD, plní úkoly v pracovních listech a omalovánkách, které si zakládají do desek.

 • Veselé pískání - zdravé dýchání

  Děti se učí základům hry na zobcovou flétnu, správnému dýchání, zvládat jemnou motoriku, vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů, sladit pohyb s rytmem a hudbou. Obsahem jsou cvičení pro uvolnění bránice, cvičení sluchová, relaxační, rytmické hry a hry s dechem, říkadla, popěvky a jiné hudební aktivity, které dětem umožňují prožívat radost ze zvládnutého a poznaného 

 • Legohrátky

  Učebna LEGO - DACTA, stavby a modely z Lega doplněné o další materiály

   Fialová a Žlutá stonožka

 • Interaktivní tabule

  Děti se naučí základním technickým dovednostem na interaktivní tabuli, s pomocí paních učitelek získávají a rozšiřují  své vědomosti a poznatky formou didaktických her a pohádek.      

  Oranžová stonožka - cvičení pro korekci očních vad

 • Kurzy in-line bruslení, lyžování a plavání
  Placené kroužky dle zájmu starších dětí - Plavecký areál Na Olšinkách, SKI FANATIC - lyžování a in-line bruslení
 • Správně česky

  Péče o správný řečový vývoj o odstraňování lehčích vad výslovnosti je náplní logopedické prevence u dětí předškolního věku. Při logopedických chvilkách s dětmi procvičujeme artikulační orgány - rty, jazyk, zuby, čelist a měkké patro. Dále provádíme dechová, artikulační, řečová a sluchová cvičení. Zábavnými činnostmi procvičujeme mimiku obličeje a postavení mluvidel při jednotlivých souhláskách. 

 • Pěvecký kroužek Rafaela

  Dětský pěvecký sbor působí  při MŠ již pátým rokem. Název sbor je shodný s písničkou Rafaela Stonožka, která je i logem naší školky. Zpíváme písně lidové i umělé, nejen při každoročních akcích MŠ, ale i   v rámci Pardubického kraje - Zrcadlo umění, den Země, Holická Mateřinka. Přijímáme pozvání jako učinkující na benefičních koncertech v Pardubicích 

  p.uč.  Markéta Čiháková

 • Kurz českého jazyka

  Kurz češtiny pro děti cizinců - 3x týdně dopoledne.

Stálé akce pro děti v průběhu školního roku:
Tyto vyjmenované akce se staly standardem MŠ. Další aktivity jsou realizovány dle jednotlivých nabídek:
 • Divadélko ve školce
 • Návštěva koncertů
 • Plavecký kurz
 • Lyžařský kurz
 • Kurz in-line bruslení 
 • Výlety s programem
 • Exkurze, výstavy
 • Mikulášská nadílka
 • Vánoční jarmark a rozsvícení vánočního stromu
 • Masopust, karneval
 • Vítání jara - Moréna
 • Návštěva v ZŠ - v 1.třídě, den zvířat, sportovní olympiáda
 • Sportovní olympiády
 • Výtvarné soutěže
 • Škola v přírodě
 • Zahradní slavnosti
 • Dětský den 
 • Týden snů
 • Zmrzlinka pro Sofinku
 • Pasování na školáky
 • Akce pro děti pořádané DDM Alfa
 • Výběr talentovaných dětí ve spolupráci se ZUŠ Polabiny (výtvarný, hudební a taneční obor) 

Další akce:

 • poznávání Pardubic, tradic města, historické části - návštěva zámku, Perštýnského náměstí, výstav v Mázhausu
 • návštěva Východočeského divadla
 • účast ve výtvarných sportovních a tanečních soutěžích
 • slavnostní rozloučení s předškoláky a pasování na školáky

Spolupráce s rodinou:

Dny otevřených dveří,  ,,Školníček,,informuje každé pololetí o životě v MŠ, třídní emailová komunikace s rodiči, konzultace s rodiči v MŠ,  informace v šatnách dětí, vystoupení dětí na jednotlivých třídách, tvořivá odpoledne s rodiči,  webové stránky, Hravé hodinky pro děti, které ještě nenavštěvují MŠ.

Schůzky s rodiči:

 • před začátkem školního roku - pro nově přijaté děti
 • třídní na začátku školního roku (školní řád, akce školky)
 • před zápisem do ZŠ, spolupráce s vedením ZŠ Polabiny III, PPP Pardubice- přednáška na téma ''Školní zralost''
 • před odjezdem dětí do školy v přírodě (organizace, náplň, placení)
 • individuální konzultace s rodiči (před zápisem, odklady školní docházky a pod.)

PLÁN AKCÍ NA ROK 2023/2024:

I v tomto roce pokračujeme ve sběru PET lahví a papíru.

Divadelní představení pro děti v průběhu školního roku.

Co nás čeká v září...

 • poznáváme nové kamarády, seznamování s prostředím třídy
 • třídní schůzky s rodiči
 • orientace dětí v areálu MŠ i v blízkém okolí, pozorování změn v přírodě, vycházky do okolí MŠ  
 • nabídka SKI fanatik - lyžařský kurz v Hlinsku v Č. a kurz in-line bruslení
 • nabídka plaveckého kurzu - předškoláci
 • začínají projekty: Pardubice - evropské město koní, Recyklohraní, Cvičíme se zvířátky - Sokol

Co nás čeká v říjnu...

 • poznáváme Pardubice - naše město - sídliště i staré město
 • začínají zájmové kroužky
 • seznámení se základními pravidly silničního provozu a dopravními značkami
 • vycházky v okolí MŠ, orientace podle budov ( ZŠ, DDM Alfa, knihovna a pod.)
 • pozorování měnící se přírody - vycházky podél Labe, Bajkalu
 • Halloween ve školce - výroba strašidýlek, dlabání a vyřezávání dýní
 • Fotografování dětí

Co nás čeká v listopadu...

 • úklid listí na zahradě se křítkem Podzimníčkem
 • pečení Martinských rohlíčků s dětmi, vítání zimy
 • vycházky do okolí - pozorování barev a změn v přírodě, krmení labutí a kachen u Bajkalu

Co nás čeká v prosinci...

začíná plavecký kurz dětí z Fialové stonožky v plaveckém areálu Na Olšinkách

tradiční vánoční jarmark, který mohou rodiče navštívit na zahradě školky

rozsvícení vánočního stromu na zahradě, děti zazpívají vánoční koledy

 •  Mikulášská nadílka  - dopoledne přijde za dětmi do školky Mikuláš a čert 
 • Vánoční koncert  ZŠ Polabiny III.
 • pečení a zdobení vánočního cukroví společně s dětmi
 • Vánoce jsou za dveřmi -  vánoční besídky ve třídách
 • Vánoční těšení - vánoční týden ve třídách- ochutnávání cukroví, vánoční koledy, zdobení stromečků, dárky od Ježíška

Co nás čeká v lednu...

 • v lednu pokračuje plavecký kurz dětí třídy Fialová stonožka
 • začíná lyžařský kurz v Hlinsku
 • sypání ptáčkům do krmítek, krmení ptactva na Bajkalu
 • stavění sněhuláků, hry se sněhem, pozorování zimní krajiny
 • pravidla bezpečnosti chodců v zimním období

Co nás čeká v únoru...

 • pozorování stop na sněhu, hry se sněhem, pokusy
 • začíná kurz plavání pro předškolní děti ze třídy Žlutá stonožka - 10.lekcí
 • karneval ve školce
 • krmení ptactva na Bajkalu
 • zdraví člověka - správné oblékání, proč mohou lidé onemocnět...

Co nás čeká v březnu...

 • končí lyžařský kurz v Hlinsku
 • vítání jara - výroba paní Zimy, vynášení Morény k Labi
 • pokračuje plavecká výuka dětí ze třídy Žlutá stonožka
 • co se děje v přírodě na jaře - pozorování s lupou

Co nás čeká v dubnu...

 • vycházka k nádraží v Rosicích, pozorování domácích zvířat v Rosicích
 • den otevřených dveří v MŠ
 • zakončení plaveckého kurzu
 • pozorujeme přírodu u slepého ramene Labe, u Bajkalu
 • návštěva Dne Země v ZŠ nadp. Eliáše, Polabiny III - zvířátka
 • vystoupení dětí - DEN ZEMĚ
 • návštěva chovatelského kroužku v DDM Alfa
 • kurz IN-LINE BRUSLENÍ
 • škola v přírodě - hotel Renospod, Zderaz 

Co nás čeká v květnu... 

   výroba dárků pro maminky 

 • ZÁPIS NOVÝCH DĚTÍ DO MŠ
 • poznávací vycházky do okolí MŠ - Rosice, zdymadlo, Labe

Co nás čeká v červnu...

Týden snů pro děti ve školce - kreslíme, tančíme, hledáme poklad, sportujeme....

 • autobusové výlety tříd
 • MDD - zábavné dopoledne  pro děti, zkouška programu na Akademii  
 • besídky pro rodiče ve třídách mladších dětí
 • rozloučení předškoláků  - program nejstarších dětí, pasování na školáky
 • Město tančí a zpívá- zpívá sbor Rafaela, country tančí Rošťáci
ANCHOR_TOP_TITLE

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti