Upravit stránku

Zákon nově stanoví povinnost předškolního vzdělávání. Ve školním roce 2018/19 se bude týkat dětí narozených 1.září 2012 - 31.srpna 2013, ve školním roce 2019/2020 se tato povinnost bude týkat dětí narozených 1.září 2013 - 31.srpna 2014. Děti, které již MŠ zřízenou statutárním městem Pardubice navštěvují, už mají tuto povinnost splněnou a nic se pro ně nemění.

Vítáme Vás na stránkách mateřské školy Polabiny III, Odborářů 345, Pardubice. 

Představujeme Vám mateřskou školu

- jejíž zřizovatelem je Statutární město Pardubice.

  • Zajišťujeme výchovně vzdělávací péči o děti od 3 do 6 let, děti s odkladem školní docházky a speciální péči o děti s vadami zraku.
  • Cílem naší výchovně vzdělávací práce jsou šťastné a veselé děti, které do MŠ chodí rády stejně tak jako  jejich spokojení rodiče. 
  • V lednu 2015 jsme oslavili 40. výročí založení naší mateřské školy.

Mateřská škola leží v klidném místě sídliště Polabiny III. a  je obklopena přírodní zelení a rozlehlou zahradou, která je vybavena novými herními prvky - průlezkami, dřevěnými dopravní prostředky. Novinkou je multifunkční hřiště.  Velká zahrada poskytuje dostatek prostoru pro hry a zábavu. Je komponována tak, aby mohla být využívána dětmi všech věkových skupin.  MŠ je šestitřídní a je rozdělena do 4 pavilonů. V patrovém pavilonu jsou na každém patře dvě třídy s vybavením, včetně šatny, umývárny, WC, kuchyňky. Přízemí - I. a II. třída, první patro - III. a IV.třída. Ve dvou menších přízemních pavilonech je třída nejmladších dětí - Domeček a speciální třída ortoptická pro děti s vadami zraku. Všechny třídy jsou prostorné, plné zajímavých hraček, stavebnic, knížek, stolních her, her pro pohyb i didaktických pomůcek. V posledním pavilonu je umístěna kancelář ředitelky a vedoucí školní jídelny, kuchyň, sklady, šatny, prádelna. V průběhu letních prázdnin 2011 prošla budova MŠ rozsáhlou rekonstrukcí a modernizací interiéru všech pavilónů.

Stravování dětí probíhá na třídách 3 x denně - přesnídávka, oběd, odpolední svačina. Každé ráno jsou dětem podávány ovocné mísy. Děti mají po celý den zajištěný pitný režim.

Kolektiv našich pracovníků se při vedení dětí řídí především myšlenkou Jana Amose Komenského: ,,Dítě je semínko, v němž je skrytá celá rostlina. Záleží na Vás i nás, zda vyroste silný, zdravý a rozložitý strom, který bude mít pevné a neporušené kořeny.''

Pracujeme podle školního vzdělávacího programu "Já a svět kolem mne", kde se zaměřujeme na celkový rozvoj osobnosti dítěte a vstup do základní školy. Školní vzdělávací program je rozdělen do čtyř bloků:  Čas kamarádů , čarovného podzimu a barevného listí ( září, říjen, listopad), Čas Adventu a pohádkové zimy ( prosinec, leden, únor) , Čas jarního návratu ( březen, duben)  a Čas sluníčka a radosti  ( květen, červen) .   Do vzdělávacího programu MŠ lze nahlédnout v 1. třídě

V letošním školním roce vycházíme přímo z názvu našeho školního vzdělávacího programu a zaměřujeme se na dítě jako takové. Pozorujeme, jak ono pohlíží na svět kolem sebe a ve spolupráci s Vámi, vážení rodiče se snažíme předcházet agresivnímu chování dětí. 

Naším cílem je, aby dítě v naší mateřské škole bylo spokojeno, přicházelo a odcházelo domů v plné psychické pohodě a aby zážitky z mateřské školy se staly součástí a obohacením jeho každodenního života.

I v letošním školním roce se naše MŠ  zapojila do akce ,, PET VÍČKA,, a budeme rádi sbírat plastová víčka. Touto sbírkou budeme pomáhat malému statečnému klukovi, Míšovi Tereskovi, v boji s DĚTSKOU MOZKOVOU OBRNOU,,. Výtěžek z této sbírky by mohl Míšovi pomoci k jeho velkému snu - postavit se na vlastní nohy a chodit. Utržené peníze budou použity na nákladnou léčbu v mezinárodním rehabilitačním centru ADELI na Slovensku v Piešťanech, kde 14 dní pobytu stojí 75.000 Kč.

Proto se na Vás, vážení rodiče, obracíme s prosbou. Stačí málo, aby každý z nás nevyhodil víčko z PET lahve do koše, ale dal ho stranou a sbíral víčko k víčku. Každé víčko se počítá a my za něj budeme rádi.

A jak vlastně víčka pomáhají? Firma vykupující tato víčka je drtí na malé granulky a poté se z nich vyrábí plastové kontejnery, zahradní plastový nábytek, kompostéry, odpadkové koše, vybavení dětských hřišť, zatravňovací dlažba, protihlukové stěny u dálnic a pod.

Sbírají se víčka od minerálek, stolních vod, sirupů, mléka, aviváží, kosmetiky, léků, sudů piva, mycích prostředků a jiných chemikálií a pod. Tato víčka přineste do MŠ, kde jsou na každé třídě připravené sběrné nádoby.

Věříme, že se nás zapojí co nejvíce, abychom Míšovi pomohli. Další informace na www.obrna.eu

Předem děkujeme za spoluúčast.  

Hledejte potěšení v dětech, dopřejte dětem, aby se mohly potěšit  s vámi a bez odkladů užívejte každou radost.
Seneca Lucius Annaneus
Nahoru