Upravit stránku
Přejít na obsahovou část stránky

Vítáme Vás na stránkách Mateřské školy Pardubice - Polabiny III, Odborářů 345, která v letošním školním roce oslaví 45 let.

V tomto školním roce se mateřská škola zapojila do Operačního programu: Výzkum, vývoj, vzdělávání v rámci výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony II.
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ a je zaměřen na zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí do ZŠ (školní asistent - personální podpora MŠ, projektový den ve škole).

 

Zákon stanoví povinnost předškolního vzdělávání. Ve školním roce 2019/2020 se tato povinnost bude týkat dětí narozených 1.září 2013 - 31.srpna 2014. Děti, které již MŠ zřízenou statutárním městem Pardubice navštěvují, už mají tuto povinnost splněnou a nic se pro ně nemění.

 

Představujeme Vám mateřskou školu

- jejíž zřizovatelem je Statutární město Pardubice.

  • Zajišťujeme výchovně vzdělávací péči o děti od 3 do 6 let, děti s odkladem školní docházky a speciální péči o děti s vadami zraku.
  • Cílem naší výchovně vzdělávací práce jsou šťastné a veselé děti, které do MŠ chodí rády stejně tak jako  jejich spokojení rodiče. 
  • V roce 2020 oslavíme 45. výročí založení naší mateřské školy.

Mateřská škola leží v klidném místě sídliště Polabiny III. a  je obklopena přírodní zelení a rozlehlou zahradou, která je vybavena novými herními prvky - průlezkami, dřevěnými dopravní prostředky. Novinkou je multifunkční hřiště.  Velká zahrada poskytuje dostatek prostoru pro hry a zábavu. Je komponována tak, aby mohla být využívána dětmi všech věkových skupin.  MŠ je šestitřídní a je rozdělena do pavilonů. V patrovém pavilonu jsou na každém patře dvě třídy s vybavením, včetně šatny, umývárny, WC, kuchyňky. V přízemí - zelená a červená stonožka - 2 třídy smíšené věkové skupiny dětí, v prvním patře - žlutá a fialová stonožka - 2  třídy nejstarších dětí. Ve dvou  přízemních pavilonech je jedna třída nejmladších dětí - modrá stonožka a speciální třída ortoptická pro děti s vadami zraku - oranžová stonožka. Všechny třídy jsou prostorné, plné zajímavých hraček, stavebnic, knížek, stolních her, her pro pohyb i didaktických pomůcek. V posledním pavilonu je umístěna kancelář ředitelky a vedoucí školní jídelny, kuchyň, sklady, šatny, prádelna. V průběhu letních prázdnin 2011 prošla budova MŠ rozsáhlou rekonstrukcí a modernizací interiéru všech pavilónů.

Stravování dětí probíhá na třídách 3 x denně - přesnídávka, oběd, odpolední svačina. Každé ráno jsou dětem podávány ovocné mísy. Děti mají po celý den zajištěný pitný režim.

Kolektiv našich pracovníků se při vedení dětí řídí především myšlenkou Jana Amose Komenského: ,,Dítě je semínko, v němž je skrytá celá rostlina. Záleží na Vás i nás, zda vyroste silný, zdravý a rozložitý strom, který bude mít pevné a neporušené kořeny.''

Pracujeme podle školního vzdělávacího programu "Já a svět kolem mne", kde se zaměřujeme na celkový rozvoj osobnosti dítěte a vstup do základní školy. Školní vzdělávací program je rozdělen do čtyř bloků: Čas kamarádů , čarovného podzimu a barevného listí ( září, říjen, listopad), Čas Adventu a pohádkové zimy ( prosinec, leden, únor) , Čas jarního návratu ( březen, duben)  a Čas sluníčka a radosti  ( květen, červen) .   

V letošním školním roce vycházíme přímo z názvu našeho školního vzdělávacího programu a zaměřujeme se na dítě jako takové. Pozorujeme, jak ono pohlíží na svět kolem sebe a ve spolupráci s Vámi, vážení rodiče se snažíme předcházet agresivnímu chování dětí. 

Naším cílem je, aby dítě v naší mateřské škole bylo spokojeno, přicházelo a odcházelo domů v plné psychické pohodě a aby zážitky z mateřské školy se staly součástí a obohacením jeho každodenního života.

V tomto školním roce budeme pokračovat ve sběru PET lahví a uskutečníme týden sběru papíru do velkoobjemového kontejneru. 

 

 

 

 

Hledejte potěšení v dětech, dopřejte dětem, aby se mohly potěšit  s vámi a bez odkladů užívejte každou radost.
Seneca Lucius Annaneus
Nahoru