Upravit stránku

Informace k zápisu dětí na školní rok 2019/2020

Přijímací řízení do mateřské školy pro následující školní rok probíhá v měsíci květnu. 

https://zapisy.pardubice.eu/

1) Rodiče (nebo jiní zákonní zástupci), kteří mají zájem o umístění dítěte od 1. září následujícího školního roku do naší mateřské školy, vyplní na na webu elektronickou přihlášku do MŠ - od 16.4. do 6.5.2019 

2) Žádost ve stanoveném termínu přinesou do naší školy. Přihláška musí být potvrzena pediatrem. Sběr přihlášek v ředitelně mateřské školy Odborářů se koná ve dnech  6.5. a 7.5. 2019 ( 8. - 12.30 hod. a 13. - 16. hod.)

Pro ověření totožnosti žadatele a dítěte je nutné donést k zápisu občanský průkaz žadatele, rodný list dítěte a kartičku zdravotní pojišťovny dítěte, doklad o trvalém pobytu dítěte,

3)Po ukončení zápisu v mateřské škole jsou žádosti posouzeny a bodově ohodnoceny podle předem stanovených kritérií. Děti  jsou do přijímány podle počtu volných míst v mateřské škole a podle počtu dosažených bodů. Přijímací řízení začíná od 15.5. 2019.

Kritéria pro přijetí dítěte do mateřské školy budou zveřejněna na  webu zřizovatele MŠ - Statutárního města Pardubice.

Seznam nově přijatých dětí bude zveřejněn na vývěsce v areálu MŠ a na webových stránkách MŠ.

Proti rozhodnutí je možné se prostřednictvím ředitelky mateřské školy do 15-ti dnů odvolat ke Krajskému úřadu Pardubického kraje (podrobnější informace o ustanovení zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, jsou uvedeny na rozhodnutí).


Informace k zápisu do pardubických mateřských školek jsou zveřejněny na webových stránkách Statutárního města Pardubice: https://zapisy.pardubice.eu

Kritéria přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2019/2020 naleznete  zde (soubory ke stažení)


Příjem dětí z jiných pardubických mateřských škol
na prázdninový provoz v měsíci červenci
od 15.7. do 19.7.2019
Přijímací řízení na prázdniny bude probíhat
v pondělí 29. 4. 2019
Žádostem podaným v tento termín nemusí mateřská škola vyhovět.
Přijímány budou děti do kapacity školy.
Předběžný počet volných míst: cca 10 míst


Kritéria pro příjem dětí v prázdninovém provozu:

  • dítě navštěvuje jinou MŠ zřizovanou Statutárním městem Pardubice
  • dítě má trvalý pobyt v Pardubicích
  • oba zákonní zástupci dítěte jsou zaměstnáni – tuto skutečnost nutno doložit potvrzením zaměstnavatele
  • dítě je zdravé a řádně proočkované – doložit prohlášením rodičů či potvrzením lékaře

Rodiče si v den příjmu přinesou vyplněnou žádost, která je ke stažení na našich webových stránkách.
Stravné i úplatu za předškolní vzdělávání dítěte v MŠ o prázdninách je nutné uhradit 1. den ráno do 8. hodin při nástupu dítěte do zařízení.
Přihláška na prázdniny ke stažení zde.

Nahoru