Upravit stránku

Informace k zápisu dětí na školní rok 2019/2020 

Přijímací řízení do mateřské školy pro následující školní rok probíhá v měsíci květnu. 

https://zapisy.pardubice.eu/

1) Rodiče (nebo jiní zákonní zástupci), kteří mají zájem o umístění dítěte od 1. září následujícího školního roku do naší mateřské školy, vyplní na na webu elektronickou přihlášku do MŠ - od 16.4. do 6.5.2019 

2) Žádost ve stanoveném termínu přinesou do naší školy. Přihláška musí být potvrzena pediatrem. Sběr přihlášek v ředitelně mateřské školy Odborářů se koná ve dnech  6.5. a 7.5. 2019 ( 8. - 12.30 hod. a 13. - 16. hod.)

Pro ověření totožnosti žadatele a dítěte je nutné donést k zápisu občanský průkaz žadatele, rodný list dítěte a kartičku zdravotní pojišťovny dítěte, doklad o trvalém pobytu dítěte,

3)Po ukončení zápisu v mateřské škole jsou žádosti posouzeny a bodově ohodnoceny podle předem stanovených kritérií. Děti  jsou do přijímány podle počtu volných míst v mateřské škole a podle počtu dosažených bodů. Přijímací řízení začíná od 15.5. 2019.

Kritéria pro přijetí dítěte do mateřské školy budou zveřejněna na  webu zřizovatele MŠ - Statutárního města Pardubice.

Seznam nově přijatých dětí bude zveřejněn na vývěsce v areálu MŠ a na webových stránkách MŠ.

Proti rozhodnutí je možné se prostřednictvím ředitelky mateřské školy do 15-ti dnů odvolat ke Krajskému úřadu Pardubického kraje (podrobnější informace o ustanovení zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, jsou uvedeny na rozhodnutí).

 

Informace k zápisu do pardubických mateřských školek jsou zveřejněny na
webových stránkách Statutárního města Pardubice:

https://zapisy.pardubice.eu/

Den otevřených dveří v MŠ Odborářů se koná dne 26.3.2019
(od 9.30 a 15.30 hod.):

- informace o zápisu dětí na školní rok 2019/2020
- komentovaná prohlídka areálu školky

 

 


 

Nahoru