Přejít na obsahovou část stránky

Informace k zápisu dětí 

Aktuální informace k zápisu do pardubických mateřských školek jsou zveřejněny na webových stránkách Statutárního města Pardubice: https://zapisyms.pardubice.eu

Ve školním roce 2024/2025 je předškolní vzdělávání povinné pro děti, které dovrší pěti let do 31.8.2024, tj. děti narozené do 31.8.2019.

I. fáze: vydávání žádostí ( 22.4. - 13 .5.2024) na adrese:   zapisyms.pardubice.eu - na této stránce bude možné vytvořit žádost o přijetí dítěte do mateřské školy.

II. fáze: sběr žádostí v mateřské škole - vlastní zápis ( 13.5. - 14.5.2024) 8.00 - 12.30 a 13.00 - 16.00.
Žádost je možné doručit ve stanoveném termínu (13.5.-14.5.2024) do mateřské školy následujícími způsoby:

osobním podáním ve škole, nabízíme možnost rezervace času pro osobní podání.
 - datovou schránkou (soukromé osoby, nikoliv pracovní datovou schránkou)
 - e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem zákonného zástupce (nestačí pouze prostý e-mail)
 - poštou - doporučeně (rozhodující je datum podání na poštu)
 

 Dítě může být přihlášeno do libovolného počtu mateřských škol. Do každé z nich musí zákonný zástupce podat žádost se všemi přílohami.

Informace k přílohám žádosti:
řádné PODPISY na žádosti
potvrzení praktického dětského lékaře
rodný list dítěte. Při zaslání žádosti přiložit prostou kopii, při osobním podání ředitelce - doložit k nahlédnutí
průkaz zdravotní pojišťovny dítěte. Při osobním podání ředitelce - doložit k nahlédnutí
občanský průkaz zákonného zástupce. Při osobním podání ředitelce - doložit k nahlédnutí:
doklad o trvalém pobytu dítěte - pokud se liší od pobytu zákonných zástupců a podáváte přihlášku na jinou, než spádovou školu - např. originál potvrzení z ohlašovny pobytu
případně doklad o bydlišti – např. kopie nájemní smlouvy, záznam o vlastnickém právu k objektu z https://nahlizenidokn.cuzk.cz/ - nejde o povinnou přílohu

 V případě, že podáváte žádost do speciální oční třídy, je nutné k žádosti doložit doporučení školského poradenského zařízení (PPP, SPC) nebo alespoň doporučení odborného lékaře (např. foniatr, logoped, neurolog, psychiatr, oční lékař a jiné).
PPP-Pedagogicko-psychologická poradna; SPC-Speciálně pedagogické centrum
Sběr žádostí probíhá v termínu 13.5. - 14.5.2024 na MŠ Stonožka.

III. fáze: vyhodnocování žádostí od 27.5.2024
Po ukončení zápisu v mateřské škole budou žádosti posouzeny a bodově ohodnoceny podle předem stanovených kritérií. Děti  budou přijímány podle počtu volných míst v mateřské škole a podle počtu dosažených bodůPodrobnější informace budou postupně doplňovány a zveřejňovány.  Seznam přijatých dětí bude zveřejněn na vývěsce MŠ.

O přijetí do mateřských škol rozhoduje ředitelka mateřské školy v přijímacím řízení, které končí uplynutím lhůt stanovených správním řádem

Proti rozhodnutí je možné se prostřednictvím ředitelky mateřské školy do 15-ti dnů odvolat ke Krajskému úřadu Pardubického kraje (podrobnější informace o ustanovení zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, jsou uvedeny na rozhodnutí).


 


Zápis dětí z pardubických mateřských škol na hlavní prázdniny se koná dne:             

 17.4. 2024 od 7.00 do 16.00 hod.


 

 


Kritéria pro příjem dětí v prázdninovém provozu:

  • dítě navštěvuje jinou MŠ zřizovanou Statutárním městem Pardubice
  • dítě má trvalý pobyt v Pardubicích
  • oba zákonní zástupci dítěte jsou zaměstnáni – tuto skutečnost nutno doložit potvrzením zaměstnavatele
  • dítě je zdravé a řádně proočkované – doložit prohlášením rodičů či potvrzením lékaře

Rodiče si v den příjmu přinesou vyplněnou žádost, která je ke stažení na našich webových stránkách.
Úplatu za předškolní vzdělávání dítěte v MŠ o prázdninách je nutné uhradit při podání žádosti do MŠ (předškoláci a děti s odkladem ŠD neplatí). Záloha na stravné bude vybírána první den nástupu dítě do MŠ o prázdninách.


Přihláška na prázdniny ke stažení: zde

ANCHOR_TOP_TITLE

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti