Upravit stránku
Přejít na obsahovou část stránky

Informace k zápisu dětí 

Aktuální informace k zápisu do pardubických mateřských školek jsou zveřejněny na webových stránkách Statutárního města Pardubice: https://zapisyms.pardubice.eu

I. fáze: vydávání žádostí ( 19.4. - 10.5.2021) na adrese:   zapisyms.pardubice.eu

II. fáze: sběr žádostí v MŠ - vlastní zápis ( 10.5. - 14.5.2021) 8 - 12.30 a 13.00 - 16.00.

Po ukončení zápisu v mateřské škole budou žádosti posouzeny a bodově ohodnoceny podle předem stanovených kritérií. Děti  budou přijímány podle počtu volných míst v mateřské škole a podle počtu dosažených bodů. Seznam přijatých dětí bude elektronicky zveřejněn na webu MŠ.

Kritéria pro přijetí dítěte do mateřské školy budou zveřejněna na  webu zřizovatele MŠ - Statutárního města Pardubice.

Proti rozhodnutí je možné se prostřednictvím ředitelky mateřské školy do 15-ti dnů odvolat ke Krajskému úřadu Pardubického kraje (podrobnější informace o ustanovení zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, jsou uvedeny na rozhodnutí).


Další aktuální informace k zápisu do pardubických mateřských školek jsou zveřejněny na webových stránkách Statutárního města Pardubice: https://zapisyms.pardubice.eu

 


Zápis dětí z pardubických mateřských škol
na prázdninový provoz 2021 

 termín bude upřesněn 

Příjem potvrzených prázninových žádostí v kanceláři MŠ


Kritéria pro příjem dětí v prázdninovém provozu:

  • dítě navštěvuje jinou MŠ zřizovanou Statutárním městem Pardubice
  • dítě má trvalý pobyt v Pardubicích
  • oba zákonní zástupci dítěte jsou zaměstnáni – tuto skutečnost nutno doložit potvrzením zaměstnavatele
  • dítě je zdravé a řádně proočkované – doložit prohlášením rodičů či potvrzením lékaře

Rodiče si v den příjmu přinesou vyplněnou žádost, která je ke stažení na našich webových stránkách.
Stravné i úplatu za předškolní vzdělávání dítěte v MŠ o prázdninách je nutné uhradit při podání žádosti do MŠ.


Přihláška na prázdniny ke stažení:  Informace pro rodiče/soubory ke stažení.

Nahoru