Upravit stránku

Třída pro předškolní děti a děti s odkladem školní docházky

Třídní vzdělávací program ,,Kamínková mozaika,, je obohacen o estetické zaměření  v oblasti výtvarné, hudební , pohybové. Tak jak se skládá mozaika z jednotlivých kamínků, tak se skládá i vzdělávací program III.třídy, vše v atmosféře klidu, hravě a vesele, rozvíjíme aktivitu, tvořivost a fantazii dětí.

 Rozhodně nezapomínáme také na výuku ,,Veselé angličtiny", kde hrajeme hry, učíme se  říkanky, básničky, zpíváme písničky, kreslíme, pojmenováváme věci kolem nás, posloucháme CD a DVD. Angličtina je pro nás zábava. 

Pro děti s  lehčími vadami výslovnosti zajišťujeme logopedickou prevenci přímo v MŠ, dbáme na správné držení tužky. Zajímavými činnostmi, s respektováním  individuálních potřeb dětí , připravujeme budoucí školáky  pro vstup do 1.třídy ZŠ, pomáháme dětem, které mají odklad školní docházky, ale také se snažíme rozpoznat talentované děti - ve spolupráci se ZUŠ.  Zpíváme, tančíme, učíme se hrát na flétničku, kreslíme pro radost i výtvarné soutěže, stříháme, lepíme, vyprávíme si pohádky, hrajeme divadlo,  učíme se pracovat  na PC i  interaktivní tabuli, chodíme na vycházky do okolí, jezdíme na výlety, do školy v přírodě,  do divadla, každý den si zacvičíme. Talentované děti navštěvují zájmové kroužky v MŠ, nacvičují vystoupení - s tanečníky Rošťáky i pěveckým sborečkem Rafaelou, zkrátka stále něco děláme. Našim cílem je kamarádská pohoda ve třídě a vždy s úsměvem...

Akce třídy s estetickým zaměřením - 2018/19: kromě akcí společných pro celou MŠ se budeme při vycházkách rozvíjet vnímavost k přírodě, lidem a věcem v okolí MŠ, poznávat pravidla pro chodce, pozorovat přírodu u Labe i Bajkalu, pozorovat krásu  zahrádek v Rosicích,  architekturu Perštýnského náměstí a zámku, navštívíme zajímavé výstavy v Mázhausu, zapojíme se do výuky plavání, lyžování, In-line bruslení, turnaje v hokejbalu i sportovních soutěží v rámci MŠ. Navštívíme knihovnu v Polabinách, chovatelský kroužek v DDM Alfa,  ZŠ Npor. Eliáše, Polabiny III., spec.školu Svítání, připravíme vánoční besídku a tvořivé odpoledne ve třídě pro rodiče, vyrobíme dáreky pro maminky, budeme si hrát s přírodním materiálem, péct Martinské rohlíčky i cukroví na vánoce. Na jaře pojedeme do školy v přírodě a na výlety autobusem - v zimě na zámek Žleby, na jaře na Divadelní představení pod Kunětickou Horu. Rošťáci budou tančit a sboreček Rafaela zpívat na akcích města, na holické Mateřince a seniorům v Domově U Kostelíčka, navštívíme divadlo v Hronovické na závěr školního roku se rozloučíme školní Akademii a pasováním na školáky v Růžovém domě...

Nahoru