Upravit stránku

Třída pro předškolní  děti a děti s odkladem školní docházky

Tuto třídu navštěvují děti ve věku 5 - 7 let. připravujeme děti pro pohodový vstup do základní školy.

Rozhodně nezapomínáme také na výuku ,,Veselé angličtiny", kde hrajeme hry, učíme se  říkanky, básničky, zpíváme písničky, kreslíme, pojmenováváme věci kolem nás, posloucháme CD a DVD. Angličtina je pro nás zábava. 

Pro děti s  lehčími vadami výslovnosti zajišťujeme logopedickou prevenci přímo v MŠ, dbáme na správné držení tužky. Zajímavými činnostmi, s respektováním  individuálních potřeb dětí , připravujeme budoucí školáky  pro vstup do 1.třídy ZŠ, pomáháme dětem, které mají odklad školní docházky, ale také se snažíme rozpoznat talentované děti - ve spolupráci se ZUŠ.  Zpíváme, tančíme, učíme se hrát na flétničku, kreslíme pro radost i výtvarné soutěže, stříháme, lepíme, vyprávíme si pohádky, hrajeme divadlo,  učíme se pracovat  na PC i  interaktivní tabuli, chodíme na vycházky do okolí, jezdíme na výlety, do školy v přírodě,  do divadla, každý den si zacvičíme. Talentované děti navštěvují zájmové kroužky v MŠ, nacvičují vystoupení - s tanečníky Rošťáky i pěveckým sborečkem Rafaelou, zkrátka stále něco děláme. Našim cílem je kamarádská pohoda ve třídě a vždy s úsměvem...

Akce třídy 2019/20: kromě akcí společných pro celou MŠ se budeme při vycházkách rozvíjet vnímavost k přírodě, lidem a věcem v okolí MŠ, poznávat pravidla pro chodce, pozorovat přírodu u Labe i Bajkalu, pozorovat krásu  zahrádek v Rosicích,  architekturu Perštýnského náměstí a zámku, navštívíme zajímavé výstavy v Mázhausu, zapojíme se do výuky plavání, lyžování, In-line bruslení, turnaje v hokejbalu i sportovních soutěží v rámci MŠ. Navštívíme knihovnu v Polabinách, chovatelský kroužek v DDM Alfa,  ZŠ Npor. Eliáše, Polabiny III., spec.školu Svítání, připravíme vánoční besídku a tvořivé odpoledne ve třídě pro rodiče, vyrobíme dáreky pro maminky, budeme si hrát s přírodním materiálem, péct Martinské rohlíčky i cukroví na vánoce. Na jaře pojedeme do školy v přírodě a na výlety autobusem - v zimě na zámek Žleby, na jaře na Divadelní představení pod Kunětickou Horu. Rošťáci budou tančit a sboreček Rafaela zpívat na akcích města, na holické Mateřince a seniorům v Domově U Kostelíčka, navštívíme divadlo v Hronovické na závěr školního roku se rozloučíme školní Akademii a pasováním na školáky v Růžovém domě...

Nahoru