Upravit stránku

Třída nejmladších dětí

Tato  třída se nachází se v samostatně stojícím pavilonu v areálu MŠ. Je určena 26 nejmladším dětem, které přicházejí do naší MŠ z rodiny. Proto je zde kladen důraz na citlivý přístup ze strany učitelek a  personálních pracovnic. Do třídy pravidelně dochází babička - dobrovolnice. Třída je zaměřena zejména na adaptaci nejmladších dětí na nové prostředí a sebeobslužné dovednosti. Učíme se objevovat nové věci, společně si hrát, pracovat a pomáhat . Hračky a vybavení třídy jsou přizpůsobené věku dětí. Děti vedeme k navazování prvních vztahů s kamarády a pracovnicemi školky. Naším heslem je: S písničkou jde všechno líp...

Akce třídy 2019/20: i nejmladší děti se zapojí do akcí pořádaných pro celou MŠ. Aby se děti cítily v novém prostředí dobře, zaměříme se prvních měsících nového školního roku na adaptaci ve třídě. Děti budou poznávat nové kamarády, hračky, paní učitelky, při vycházkách sídliště Polabiny. Na Vánoce společně upečeme perníčky, vyrobíme vánoční překvapení pro rodiče, které pozveme na vánoční besídku společně s tvořivým odpolednem. V zimě budeme krmit ptactvo u Bajkalu, na jaře se podíváme za zvířátky do Rosic, pojedeme autobuse na výlet. Pro maminky vyrobíme dárek k jejich svátku. Na závěr školního roku se rodičům  pochlubíme besídkou: ,,Co už umím''...

Nahoru