Upravit stránku
Přejít na obsahovou část stránky

Speciální oční třída

Třída je určena dětem se zrakovým postižením a je jedinou třídou tohoto zaměření v Pardubickém kraji. V posledních letech třída sdružuje především děti stižené poruchou binokulárního vidění (tupozrakost a šilhavost). Poruchy binokulárního vidění se u dětí v předškolním období vyskytují poměrně často a zatímco některé oční vady stačí korigovat pouze nasazením brýlové korekce, porucha binokulárního vidění vyžaduje systémovou práci nejen očního lékaře, ale i ortoptisty. Pro léčbu je nejvíce vhodný především předškolní věk dítěte, neboť později zachycené poruchy binokulárního vidění již bývají těžko odstranitelné a leckdy zůstávají po celý život.

Do naší speciální oční třídy jsou děti zařazovány na základě doporučení dětské oční lékařky, která děti pravidelně kontroluje a na základě vyšetření upravuje cvičení očí na přístrojích. Třída je nadstandardně vybavena pleoptickými a ortoptickými přístroji, pomocí kterých zkušená ortoptistka provádí tolik potřebná každodenní cvičení očí. Intenzívním systémem pleopticko ortoptických cvičení na přístrojích se zdárně korigují zrakové funkční poruchy dětí. Při pleoptických cvičeních se okluzí zakrývá zdravé oko, tupozraké či šilhavé oko se nutí rozkoukat. Teprve po pleoptických cvičeních, kdy je oko již „rozkoukané“, nastává systém ortoptických cvičení, jehož hlavním cílem je nácvik správného binokulárního vidění. Správné binokulární vidění je nezbytnou podmínkou prostorového vnímání.


Velmi důležitou součástí ve třídě je působení speciálních pedagogů, kteří provádějí reedukaci zraku hravými činnostmi a práci ortoptistky tak doplňují. Zdraví stojí ve speciální oční třídě v popředí, ale protože jsme předškolní zařízení, speciální pedagogové se starají i o další osobnostní růst dětí. Děti se vzdělávají podle TVP: Kouzelný strom, který vychází ze ŠVP „Stonožka jde do světa" a zúčastňují se všech akcí, které mateřská škola pořádá. společně se zapojíme do školních projektů: Recyklohraní a Cvičíme se zvířátky.

Výchovně vzdělávací program je upraven tak, aby náprava očních vad zdárně probíhala a aby děti nebyly ochuzeny o žádné aktivity, které jsou v ostatních třídách mateřské školy. Zajímavou aktivitou pro děti na této třídě je i práce na interaktivní tabuli. Předškolní výchova, vzdělávání i každodenní léčba zrakové vady probíhá tedy současně. Výhodou této speciální třídy je i snížený počet dětí (14), který umožňuje větší individuální přístup. Každé dítě v této třídě má svůj IVP (individuální vzdělávací plán), který staví na silných stránkách dítěte.

  • Oranžová stonožka (oční třída)
  • Oranžová stonožka (oční třída)

Akce třídy 2023/24:  v tomto školním  roce se děti z této třídy zapojí do akcí pořádaných pro celou MŠ. Mohou se zapojit do kroužků pořádaných MŠ (pěvecký, taneční, hry na flétnu). Navštíví nádraží a muzeum v Rosicích, budou péct vánoční perníčky a zatančí si na karnevalu. Pozvou rodiče na tvořivé odpoledne a vánoční besídku ve třídě, vyrobí dárky pro maminky k jejich svátku. Na konci školního roku pojedeme na výlet..  Děti, které půjdou do ZŠ budou pasovány na školáky...

Pleoptika: cvičení tupozrakého oka, kdy zdravé oko je zakryto okluzorem. Cvičení probíhají na speciálních přístrojích. Jako doplněk jsou s dětmi prováděny činnosti podporující léčbu (vyšívání, vypichování atd.)

Ortoptika:  třída je vybavena také ortoptickými přístroji pro cvičení spolupráce obou očí (nácvik binokulárního vidění). Toto cvičení se zařazuje po rozcvičení tupozrakého oka.

Ortoptický přístroj
  • Pleoptika cvičení
  • Pleoptika cvičení
  • Pleoptika cvičení
  • Pleoptika cvičení
  • Pleoptika cvičení
Nahoru

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti