Upravit stránku
Přejít na obsahovou část stránky

Naším cílem je celkový rozvoj osobnosti dítěte, jeho orientace ve světě, který postupně poznává. Z rodiny je to školka - kamarádi - blízké okolí - moje město - moje země - celý svět. Předškolní vzdělávání je nejdůležitější součástí celého školského systému a cílem je dovést dítě na konci tohoto období k tomu, aby získalo samostatnost a základy důležité pro jeho další rozvoj a učení po celý život.

 Aby se děti i dospělí cítili v naší mateřské škole dobře a spokojeně, mají nově příchozí děti možnost adaptovat se na nové prostředí společně s rodiči a společně se zúčastnit  výchovného programu po celý den.

Jednotlivé třídy jsou vybaveny novým nábytkem a jsou uspořádány i využívány jako herny, tělocvičny i pracovny, což umožňuje kreativitu při výchvně vzdělávacím procesu, realizaci různorodých aktivit dětí potřebných pro všestranný rozvoj osobnosti. Třída je kamarádským prostředím. 

Nahoru