Upravit stránku

Naším cílem je celkový rozvoj osobnosti dítěte, jeho orientace ve světě, který postupně poznává. Z rodiny je to školka - kamarádi - blízké okolí - moje město - moje země - celý svět. Předškolní vzdělávání je nejdůležitější součástí celého školského systému a cílem je dovést dítě na konci tohoto období k tomu, aby získalo samostatnost a základy důležité pro jeho další rozvoj a učení po celý život.

 Aby se děti i dospělí cítili v naší mateřské škole dobře a spokojeně, mají nově příchozí děti možnost adaptovat se na nové prostředí společně s rodiči a společně se zúčastnit  výchovného programu po celý den.

Jednotlivé třídy jsou vybaveny novým nábytkem a jsou uspořádány i využívány jako herny, tělocvičny i pracovny, což umožňuje kreativitu při výchvně vzdělávacím procesu, realizaci různorodých aktivit dětí potřebných pro všestranný rozvoj osobnosti. Třída je kamarádským prostředím. Děti jsou zpravidla rozděleny do tříd podle věku, výjimkou je speciální třída pro děti s vadami zraku.

Nahoru