Upravit stránku

Třída věkově smíšená

Citlivě a nenásilně zapojujeme děti do všech činností ve třídě - pohybové hry, cvičení, soutěže, zpívání a tanečky, malování a pod. Školním rokem nás bude provázet náš třídní vzdělávací program: ,,Putování skřítka Vítka". Hra je pro nás důležitá, protože v dětech probouzí tvořivost, umění hrát si. Inspirují nás pohádky, písničky, říkadla ale také pozorování dění kolem nás. Vedeme děti ke zdravému životnímu stylu nejen přímým působením, ale také příkladem. Aby se nám dařilo podporovat v kolektivu přátelskou atmosféru, vytváříme si s dětmi pravidla třídy, pojmenováváme je a vysvětlujeme si, proč je důležité je dodržovat.

Akce třídy 2019/20: tvořivá odpoledne pro rodiče s dětmi (vánoční a jarní), návštěva knihovny, vánoční jarmark s čertem a Mikulášem, karneval, vítání jara - vynášení Morény, divadelní představení v MŠ, fotografování dětí, kroužek Rafaela, Rošťáci, městské slavnost - naše město Pardubice, Ekocentrum Paleta, pečení perníčků, strůdlu, pizzy,  Den Země, výlety, Týden snů s oslavou MDD...

Nahoru