Upravit stránku

Třída věkově smíšená

Citlivý a klidný přístup učitelek pomáhá dětem, aby se snáze vyrovnaly s odloučením od rodiny. S dětmi pracujeme podle vzdělávacího programu, děti motivujeme  formou pohádek, písniček, malování, cvičení, rádi slavíme svátky ( Vánoce, Velikonoce). Našim cílem je celkový rozvoj osobnosti dítěte. Vycházíme z individuálních potřeb dítěte, podporujeme zdravé sebevědomí a sebejistotu dítěte. Děti vedeme k osvojování základních návyků v oblasti  sebeobsluhy, tělesné zdatnosti a zdravému prosazování ve skupině dětí. V naší třídě hra provází děti po celý den. Pro rodiče zveřejňujeme fotografie na webových stránkách: zelenastonozks@msodboraru.cz

Akce třídy 2019/20: zapojíme se do společných akcí celé MŠ, dále navštívíme chovatelský koutek v DDM Alfa,městskou knihovnu v Polabinách,  dětské hřiště s ,,pirátskou lodí'',  při vycházkách budeme poznávat okolí MŠ, pozveme rodiče na tradiční vánoční a velikonoční tvořivé odpoledne ve třídě, připravíme program na besídky pro rodiče v prosinci a červnu,, navštívíme výstavu Betlémů v Arše, zapojíme se do sportovních soutěží v rámci MŠ, zatančíme si na karnevalu a čekají nás zajímavé výlety.

Nahoru