Upravit stránku

Do této  třídy přicházejí děti 3 - 4 leté. Citlivý a klidný přístup učitelek pomáhá dětem, aby se snáze vyrovnaly s odloučením od rodiny. S dětmi pracujeme podle vzdělávacího programu, děti motivujeme  formou pohádek, písniček, malování, cvičení, rádi slavíme svátky ( vánoce, velikonoce). Našim cílem je celkový rozvoj osobnosti dítěte. Vycházíme z individuálních potřeb dítěte, podporujeme zdravé sebevědomí a sebejistotu dítěte. Děti vedeme k osvojování základních návyků v oblasti  sebeobsluhy, tělesné zdatnosti a zdravému prosazování ve skupině dětí. V naší třídě hra provází děti po celý den. Pro rodiče zveřejňujeme fotografie na webových stránkách: rajce-227ek.

Akce třídy 2018/19: zapojíme se do společných akcí celé MŠ, dále navštívíme chovatelský koutek v DDM Alfa, dětské hřiště s ,,pirátskou lodí'',  při vycházkách budeme poznávat okolí MŠ, každý měsíc dětem na prváčku zahraje pohádku paní učitelka Eva, pozveme rodiče na tradiční vánoční a velikonoční tvořivé odpoledne ve třídě, připravíme program na besídky pro rodiče v prosinci a červnu,, navštívíme výstavu Betlémů v Arše, zapojíme se do sportovních soutěží v rámci MŠ, zatančíme si na karnevalu a čekají nás zajímavé výlety - na podzim, na jaře a na závěr školního roku...

Nahoru