Upravit stránku

Třída pro předškolní děti a děti s odkladem školní docházky

Tuto předškolní třídu navštěvují děti ve věku od 5 do 7 let.  I v letošním školním roce se děti budou seznamovat s angličtinou.

Děti se mohou zapojit do  kroužků dle zájmu a nadání dětí. Mezi zajímavé aktivity této třídy patří výtvarné i hudební činnosti, výukové programy na PC. Každodenní aktivity plně korespondují se vzdělávacím programem třídy, jehož cílem je rozvoj dítěte po všech stránkách, s přihlédnutím k jeho individuálním potřebám, spolupráce s kamarády ve třídě a příprava dětí pro vstup do 1. třídy ZŠ. Děti se mohou zapojit do výuky country tanců,  dále do pěveckého sboru i výuky hry na zobcovou flétnu. Současně probíhá v této třídě logopedická prevence. Na  jaře se  vypraví  nejstarší děti do školy v přírodě.

Akce třídy 2019/20: v tomto školním roce se kromě společných akcí MŠ zapojíme do kroužků, kurzu plavání, IN-LINE bruslení, lyžování, vystoupení kroužků Rošťáků a Rafaely, navštívíme ZŠ nadp.Eliáše, před Vánoci budeme společně tvořit s rodiči, pečovat o ptáčky v zimě,  nacvičíme program na vánoční besídku. Pojedeme do školy v přírodě a na výlety autobusem , při vycházkách budeme pozorovat  okolí MŠ. Se školním rokem se rozloučíme vystoupením na školní akademii v Růžovém domě a závěrečným  pasováním na školáky...

Nahoru