Upravit stránku

Školné a stravné na červen 2019:
Školné a stravné na měsíc červen vybíráme v hotovosti dne 15. 5. 2019 v kanceláři MŠ:
6.50 - 9.00 hod. a 12.00 - 16.30 hod.

 

Platby ve školním roce 2018/19
Školné za pobyt dítěte v mateřské škole

Podle zákona č. 561/2004 Sb., a vyhlášky č. 14/2005 Sb., jsou rodiče nebo jiní zákonní zástupci povinni platit za vzdělávání dítěte v mateřské škole měsíční úplatu (školné). Úplata je stanovena vždy na jeden školní rok, tj. od 1. září do 31. srpna.
Výše úplaty na nový školní rok stanoví ředitelka MŠ nejpozději do 30. června předchozího školního roku.
Děti rok před nástupem do školy a děti s odkladem školní docházky mají vzdělávání bezúplatné.
Pro školní rok 2018/2019 je stanovena úplata za předškolní vzdělávání ve výši 400 Kč/měsíc.

Stravné
Stravné je úhrada za celodenní stravování dítěte v mateřské škole. Skládá
se z ranní svačiny (7 Kč), oběda (17 Kč) a odpolední svačiny (6 Kč), tj. 30 Kč denně.

Dětem, které přicházejí dopoledne do MŠ po 9.hodině nebo odcházejí z MŠ po obědě a tuto skutečnost předem oznámí třídní učitelce, bude částka za ranní nebo odpolední svačinu ze stravného odečtena.
Stravné se platí formou měsíčních zálohových plateb. Zálohy jsou vždy k 31.prosinci a 30. červnu individuálně vyúčtovány a případné přeplatky jsou plátci vráceny.

Nepřítomnost dítěte je nutné odhlásit nejpozději do 8.hodin – viz ,, Kontakty“
Zálohová platba za stravné činí ve školním roce 2018/2019 – 600 Kč/měsíc.

ZPŮSOB PLACENÍ
Úhrada školného i stravného je možná v hotovosti v kanceláři mateřské školy – termín vybírání je stanoven dopředu 1x v měsíci (webové stránky, šatna dětí) nebo bezhotovostním převodem na účet mateřské školy.

Bezhotovostní převod se platí vždy měsíc předem a je třeba jej uhradit nejpozději do 20. dne v měsíci. První platba v srpnu na měsíc září a poslední platba v květnu na měsíc červen. Prázdninové úhrady se platí pouze v hotovosti dle konkrétní informace v měsíci červnu a dle Směrnice MŠ o úhradě úplaty za předškolní vzdělávání.
Školné i stravné se hradí společně, tj. pro školní rok 2018/2019 částka 1000 Kč.
Číslo účtu mateřské školy - 12239561/0100 (Komerční banka),
variabilní symbol Vám je po domluvě přidělen paní hospodářkou. Do zprávy pro příjemce prosím uvádějte jméno a příjmení dítěte.

 

Platby ve školním roce 2019/2020:

školné: 450,-Kč a stravné: 650,-Kč

 

 


 

  
 

 

 

 

 

 

 


 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

Nahoru