Upravit stránku

 

Stravné - platba za prázdniny (1.7. - 31.8.2019) Vybíráme pouze v hotovosti! - týká se všech děti, které docházely do MŠ o prázdninách.
Dodržujte prosím termín platby : 4.9.2019 od 6.30 do 16.30.hodin v kanceláři MŠ.

 

 

Školné –  na prázdniny:

Červenec ……………………..160,- Kč

Srpen ……………………….…90,- Kč

Děti v posledním ročníku MŠ a s odkladem školní docházky neplatí školné celý rok tedy ani na prázdniny.

Dne 12.6.2019 vybíráme částku 250,-  Kč v kanceláři MŠ
6.30 – 9.00 hod. a 12.00 – 17.00 hod.

Na prázdniny se platí POUZE V HOTOVOSTI !!!  (ne převodem z účtu)

Na prázdninové měsíce pozastavte platby z účtů, platbu na září 2019 prosím nastavte do 18.8.2019 tj. 1100,- Kč (450,- školné a 650,- stravné)

Vyúčtování stravného za prázdniny ( za skutečnou docházku dítěte) proběhne v září 2019. Termín bude upřesněn.


Pozor změny v platbách na školní rok 2019/2020:

Platby přijímáme pouze bezhotovostním převodem na účet MŠ č.: 12239561/0100
Variabilní symbol
Vám bude přidělen paní Kamenickou, vedoucí školní jídelny
Uvádějte prosím jméno dítěte – ne rodičů!

Platba v hotovosti je možná pouze ve výjimečných případech a po předchozí dohodě s vedoucí školní jídelny.

Školné: 450,- Kč
Stravné. 650,- Kč
Platbu na září prosím nastavte do 18.8.2019 tj. 1 100,- Kč
Děti v posledním ročníku MŠ a s odkladem školní docházky neplatí školné celý rok tedy ani na prázdniny.

Platby ve školním roce 2018/19

Školné za pobyt dítěte v mateřské škole
Podle zákona č. 561/2004 Sb., a vyhlášky č. 14/2005 Sb., jsou rodiče nebo jiní zákonní zástupci povinni platit za vzdělávání dítěte v mateřské škole měsíční úplatu (školné). Úplata je stanovena vždy na jeden školní rok, tj. od 1. září do 31. srpna.
Výše úplaty na nový školní rok stanoví ředitelka MŠ nejpozději do 30. června předchozího školního roku.
Děti rok před nástupem do školy a děti s odkladem školní docházky mají vzdělávání bezúplatné.
Pro školní rok 2018/2019 je stanovena úplata za předškolní vzdělávání ve výši 450 Kč/měsíc.

Stravné
Stravné je úhrada za celodenní stravování dítěte v mateřské škole. Skládá
se z ranní svačiny (7 Kč), oběda (17 Kč) a odpolední svačiny (6 Kč), tj. 30 Kč denně. 
Dětem, které přicházejí dopoledne do MŠ po 9.hodině nebo odcházejí z MŠ po obědě a tuto skutečnost předem oznámí třídní učitelce, bude částka za ranní nebo odpolední svačinu ze stravného odečtena.
Stravné se platí formou měsíčních zálohových plateb. Zálohy jsou vždy k 31.prosinci a 30. červnu individuálně vyúčtovány a případné přeplatky jsou plátci vráceny.
Nepřítomnost dítěte je nutné odhlásit nejpozději do 7.30.hodin – viz ,, Kontakty“
Zálohová platba za stravné činí ve školním roce 2019/2020 – 650 Kč/měsíc.

ZPŮSOB PLACENÍ
Úhrada školného i stravného je možná bezhotovostním převodem na účet mateřské školy.

Bezhotovostní převod se platí vždy měsíc předem a je třeba jej uhradit nejpozději do 18. dne v měsíci. První platba v srpnu na měsíc září a poslední platba v květnu na měsíc červen. Prázdninové úhrady budou zveřejněny dle konkrétní informace ( uzavření MŠ v červenci a srpnu) v měsíci červnu a dle Směrnice MŠ o úhradě úplaty za předškolní vzdělávání.
Školné i stravné pro sourozence se hradí společně v jedné platbě - mají vedoucí školní jídelny přidělený společný variabilní symbol.
 

 

 

Nahoru